Pilot nasıl olunur

Yolcu veya yük taşıyan hava taşıt aracını (helikopter ve uçağı) kullanan kişidir.

GÖREVLER
– Uçuş programında belirtilen görevin özelliğine göre gerekli hazırlıkları yapar, harita ve raporları inceleyerek uçuş planı hazırlar,
– Yakıt ve zaman hesaplamaları yapar, iniş meydanı ve yedek meydanların özelliklerini raporlardan inceler,
– Uçuştan belli bir süre önce hava meydanında bulunarak hava durumunu inceler, kısıtlayıcı faktörlere göre uçuş planını gözden geçirir ve uçuş planını ilgili birime verir,
– Kalkış saatinden önce uçağın yanına gelerek uçuş ekibini kontrol eder, teknik donanımların uçuşa hazır olup olmadığını inceler,
– Uçağın yüklenmesini kontrol eder,
– Kalkış zamanına uygun olarak uçuş kulesinden telsizle izin alıp motoru çalıştırır ve bütün teknik kontrolleri yapar,
– Kalkış, rota, alçalış ve inişleri planladığı şekliyle ve zorunluluk halinde gerekli değişiklikleri yaparak uygular,
– İniş sonu uçağı park edip, emniyete aldıktan sonra görevini tamamlamış olur.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Uçak pilotu ise; uçaklar (jet, yolcu vb.),
– Helikopter pilotu ise; helikopterler,
– Uçak veya helikopterin içindeki donanımlar (Uçuş cihazları, lövye, telsiz, iniş takımları vb.),
– Teknik yayınlar, hava durumu ve havaalanına ilişkin raporlar,
– Hava Aracı ve içindeki faal donanımlar,
– Uçak Teknik Kitabı,
– Pilot El Kitabı,
– Kontrol Listesi (çeklist)
– Havayolu veya Fiziki haritalar

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Pilot olmak isteyenlerin;
– Mekaniğe karşı ilgi duyan ve bu alanda başarılı,
– Uyarıcıları çabuk algılayıp hemen tepki verebilen,
– El ayak ve gözü eşgüdümlü kullanabilen,
– Bedence çok sağlam ve dayanıklı,
– Soğukkanlı ve dikkatli,
– Sabırlı, sorumluluk sahibi ve kurallara aynen uyan,
– Yükseklik korkusu olmayan
kimseler olmaları gerekir.

Pilot uçuş görevine fizyolojik ve psikolojik olarak hazır olmak zorundadır. Bu nedenle dinlenme ve beslenmesine dikkat etmelidir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Pilotlar uçuş öncesinde bilgi almak amacıyla uçuş ofislerinde, uçuş sırasında ise uçak idare kabininde görev yaparlar. Özellikle uçuşta gürültülü bir ortam söz konusudur. Pilot çalışırken uçuş mühendisleriyle, teknisyenlerle, hosteslerle, hava trafik kontrolörleri ve meteoroloji görevlileri ile iletişim halindedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Pilotlar uçuş öncesinde bilgi almak amacıyla uçuş ofislerinde, uçuş sırasında ise uçak idare kabininde görev yaparlar. Özellikle uçuşta gürültülü bir ortam söz konusudur. Pilot çalışırken uçuş mühendisleriyle, teknisyenlerle, hosteslerle, hava trafik kontrolörleri ve meteoroloji görevlileri ile iletişim halindedir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Ülkemizde Pilotluk eğitimi;
– Hava Harp Okulu,
– Kara Havacılık Okulu,
– Türk Hava Yolları,
– Türk Hava Kurumu,
– Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksek Okulu,
– Özel Havacılık Şirketleri’nde
verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Hava Harp Okulu, Kara Harp Okulu, Türk Hava Yolları, Türk Hava Kurumu, Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksek Okulu giriş şartları aşağıda verilmiştir.
a) Hava Harp Okulu; Türk Hava Kuvvetleri’nin subay kaynağını oluşturur. Okula her yıl “Hava Pilot Adayı Subay” yetiştirilmek üzere komutanlık tarafından saptanan miktarda kız ve erkek öğrenci alınmaktadır. Okul yatılı ve parasızdır, okula girişten mezun oluncaya kadar öğrencilerin yeme, yatma, giyim ve her türlü eğitim-öğretim masrafları devlet tarafından karşılanır. Öğrencilere ayrıca sınıflarına göre harçlık verilir. Hava Harp Okulu öğrencilerini Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) puanına göre almaktadır. Okulun giriş şartlarıyla ilgili diğer bilgiler Ek 1’de sunulan fotokopide yer almaktadır.
b) Kara Harp Okulunda dört yıllık lisans düzeyinde bir eğitimle; Kara Kuvvetlerine bütün sınıflarda (Deniz Piyade ve Deniz İstihkam sınıfında, Hava İstihkam sınıfında, Jandarma sınıfında) subay yetiştirilmektedir. Kara Harp Okulu yatılı ve parasızdır. Okula girişten mezun oluncaya kadar öğrencilerin yeme, yatma, giyim ve her türlü eğitim-öğretim masrafları devlet tarafından karşılanır. Öğrencilere ayrıca sınıflarına göre harçlık verilir. Kara Harp Okulu öğrencilerini Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) puanına göre almaktadır. Okulun giriş şartlarıyla ilgili diğer bilgiler Ek 2’de sunulan fotokopide yer almaktadır. 1992-1993 Eğitim-Öğretim yılından itibaren bayan öğrenciler de Kara Harp Okuluna kabul edilmeye başlanmıştır.
c) Türk Hava Yollarında (THY);
– Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Makine, Uçak ve Bilgisayar Mühendisliği, Matematik, Fizik, Kimya, Endüstri Mühendisliği bölümlerinden birinden mezun olmak,
– Son 2 yıl içinde TOEFL (Test of English as a Foreign Language) sınavından asgarı 530 puan almak,
– IELTS için (International English Language Testing System) sınavından asgari 6.0 puan veya KPDS için (Kamu Personeli Dil Sınavı) 80 ve üstü puan almış olduğunu belgelemek,
– 28 yaşından gün almamış olmak, Boyu 1.65 cm’den kısa 1.90 cm’den uzun ve boy-kilo arasında aşırı farklılık olmamak,
– Herhangi bir kurum ve kuruluşla hizmet yükümlülüğü altında bulunmamak,
– Temel eğitim hariç olmak üzere THY’na en az 15 yıl mecburi hizmet yükümlülüğünü kabul etmek şartıyla öğrenciler alınıp yetiştirilmektedirler.
– THY’na Yurtdışı ve Yurtiçinde eğitilmek üzere “Pilot Adaylarında” aranan şartları belirten bilgiler Ek: 3’te sunulmuştur.
d) Türk Hava Kurumu; kendi pilot ihtiyacını karşılamak için gerekli gördüğü zamanlarda basın kanalıyla duyuru yaparak “Kadrolu Pilot Eğitimi” için pilot adayı almakta, Türk Kuşundaki 1,5 yıllık eğitimi başarıyla bitiren adaylar pilot olarak kurum kadrosuna katılmaktadırlar. Bunun için;
– 4 yıllık üniversite bitirmiş olmak,
– İyi derecede ingilizce bilmek,
– En fazla 25 yaşında olmak,
– Yapılan sağlık muayenesinde “Pilot Olmaya Elverişlidir” raporu almak,
– Boyu 1.65 cm’den kısa 1.90 cm’den uzun ve boy-kilo arasında aşırı farklılık olmamak,
– Temel eğitim hariç olmak üzere, THK.’na en az 10 yıl mecburi hizmet yükümlülüğünü kabul etmek,
– Türk Hava Kurumu’nda “Kadrolu Pilot Eğitimi”nin yanı sıra Amatör Pilot, Planör Pilotu, Zirai İlaçlama Pilotu ve Orman Yangını Söndürme gibi farklı alanlara yönelik eğitim programları da sürdürülmektedir.
e) Özel Pilot Eğitimleri için,
– 18 yaşından gün almış olmak,
– Asgari lise mezunu olmak,
– Sivil Havacılık Kurumunun belirlediği hastanelerden uçuşa kayıtlı sağlık raporu almak,
– İyi hal sahibi olmak,
– Mesleğe yönelik uçuş eğitimleri için iyi derecede İngilizce bilmek.
f) Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Pilotaj bölümü ise; Öğrenci Seçme Sınavı’nı (ÖSS ) kazanan öğrencilerden bu bölümü isteyenlere özel yetenek sınavı açmaktadır. Ayrıca sınavı kazanan öğrencileri Üniversitenin sevk edeceği tam teşekküllü resmi bir hastaneden bu mesleği uluslararası standartlarda yürütmeyi engelleyecek fiziki, ruhsal ve bedensel engelleri olmadığını belgeleyen rapor almaları gerekmektedir. Sivil Havacılık Yüksekokulu Pilotaj bölümüne uçuş eğitimi almak için giriş ve verilen eğitimin akademik olarak planlanan programı ve ders içerikleri konusunda detaylı bilgilere www.anadolu.edu.tr adresinden ulaşılabilir. Havacılık şirketleriyle veya şahsi olarak müracaat eden kişilerle sözleşme yapılarak okulun kadro ve iş yükü durumuna göre SHYO örgün örgecilerine uygulanan eğitim standardı ve prosedürleri uygulanarak Teorik, Sentetik ve Uygulamalı Uçuş Eğitimi verilir.

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
– Kara ve Hava Harp Okullarında lisans eğitiminin süresi 4 yıldır. Pilot adayı öğrenciler bu süre içerisinde uçuş eğitimine de tabi tutulmaktadırlar.

– Türk Hava Yolları’nda ve Türk Hava Kurumu’nda 4 yıllık üniversite mezunu öğrencilere yaklaşık 1,5 yıl süren uçuş eğitimi yaptırılmaktadır.

– Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Pilotaj bölümünde eğitim süresi 1 (bir) yıl ingilizce hazırlık dil eğitimi olmak üzere toplam 5 (beş) yıldır.
– Pilot yetiştirilmesine yönelik programlarda; Hava Hukuku ve ATC Prosedürleri, Uçak Genel Bilgisi, Uçuş Performansı ve Planlama, İnsan Performansı ve Limitleri, Seyrüsefer, İşletme Prosedürleri, Uçuş Prensipleri, Haberleşme Usulleri, Havacılık Tıbbı, Trafik Kontrolörlüğü Kuralları, Hava Alanı Koşulları-Yapısı, Motorlar, Uçak Elektriği, Hava İngilizcesi, Meteoroloji, Uçak Teorisi, Uçak Tesisat ve Teçhizatı konularında eğitim verilmektedir.

MESLEKTE İLERLEME

Yardımcı pilotluktan ikinci pilotluk ve kaptan pilotluğa yükselirler (uçuş ve çalışma süresine bağlı olarak).
Pilotluk görevini tamamlayanlar havacılık şirketlerinde veya kurumlarında idari görev yapabilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

– Askeri okullar yatılı ve parasız eğitim yapmaktadır. Okula girişten mezun oluncaya kadar öğrencilerin yeme, yatma, giyim ve her türlü eğitim-öğretim masrafları devlet tarafından karşılanır. Öğrencilere ayrıca sınıflarına göre harçlık verilir.
– Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulunda ise öğrenciler burs alabilir, Kredi Yurtlar Kurumu’nun vermiş olduğu öğrenci kredisinden yararlanabilir.
– Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulundaki eğitimlere dahil olmuş öğrenci/pilot adayları eğitim süresince özel havacılık şirketler adına okuyabilirler.
– Türk Hava Yolları’nda öğrencilere harçlık verilmektedir.
– Türk Hava Kurumu’nda ise Amatör Pilot lisansları alabilmek için öğrenciler Türk Hava Kurumu’na her uçuş eğitimi saatine dolar kuru üzerinden ücret ödemek zorundadır. Ücret uçak tiplerine göre değişmektedir. Kadrolu pilot eğitimi için Türk Hava Kurumu öğrencilerinin yeme, yatma vb. masraflarını karşılayarak ayrıca kişinin öğrenciliği süresince öğrenci harçlığı, uçuşa başladığında da uçuş parası adı altında bir ek ödeme yapılmaktadır.
– Askeri pilot yaklaşık asgari ücretin 10 katı, THY pilotu 20 katı, THK pilotu ise 4 katı net ücret almaktadır.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– İlgili Eğitim Kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Bilgi Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

4 YORUMLAR

  1. benim en büyük hayalim pilot olmak ve lise hazırlık sınıfındayım THY de çalışmayı düşünüyorum :) ingilizcem gayet iyi ve ilerletiyorum. Almanca da görüyorum ama başka bir dile gerek var mı acaba? Fransızca mesela..

  2. ben nasıl pilot olabilirim askeri okulda felan okumuyom ama olmayıda çok istiyom napmam lazım

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here