Reklamcı

Reklamcı, herhangi bir ürünü ve hizmeti özellikleri ile tanıtarak kişilerin etkilenmelerine ve satın almaya istekli hale gelmelerine çalışan kişidir.
GÖREVLER
– Satılması istenen mal veya hizmetin niteliklerini belirler,
– Bu mal veya hizmete kimlerin ihtiyaç duyabileceği konusunda ön araştırma yapar,
– Bu gruplara malı tanıtmak için etkileyici tanıtım malzemelerinin tasarımlarını hazırlar (gazete, dergi, ilan metinleri, grafik tasarımları, afiş, bilboard, yol panosu, TV. sinema filmi, senaryo, görüntü ve sözleri, radyo spotları vb.),
– Reklama yönelik olarak hazırlanan kompozisyonların basımı, çekimi, yayını ve benzeri çalışmaları kontrol eder ve çalışmaların hedef kitleye ulaşmasını sağlar,
– Kitaplar, dergiler, afişler, grafikler, broşürler ve benzeri reklam araçlarında kullanılmak üzere çizim tasarıları yapar veya yapılmasını sağlar,
– Mal veya hizmetin içeriğine uygun olarak reklam faaliyetlerini konferans ve seminerler gibi halkla ilişkiler faaliyetleri ile destekler,
– Açık hava reklam sunumlarını (stadyum, pano, toplu taşıt araçları) gerçekleştirmek üzere çalışmalarda bulunur,
– Yürütülen reklam kampanyaları ve maliyeti hakkında müşterileri bilgilendirir,
– Her türlü reklam çalışmalarında hedef kitleye ulaşılıp ulaşılmadığı konusunda araştırmalar yapar, gerekli önlemleri alır, reklam etkinliği ölçümleri yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Grafik tasarım ve uygulamaya özgü özel amaçlı bilgisayar,
– Tepegöz, dia projeksiyen makinesi, fotoğraf makinesi, karanlık oda malzemeleri,
– Fotokopi makinesi, telefon, teyp, kaset, video, tv.,
– Kırtasiye malzemeleri,
– Suluboya, guaş boya, fırça vb. boya malzemeleri,
– Kitap, broşür, dergi, afiş gibi basılı yayınlar,
– Araştırma anketleri,
– Çizim masası vb.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Reklamcı olmak isteyenlerin;
– Genel kültür seviyesi yüksek,
– Sosyoloji, psikoloji ve sanata ilgili, bu alanlarda başarılı,
– Yaratıcı, hayal gücü fazla, mizah anlayışı olan,
– Düşüncelerini söz ve yazı ile başkalarına etkili bir biçimde aktarabilen,
– Dışa dönük, girişimci,
– Yeniliklere açık ve başkaları ile işbirliği yapabilen
kimseler olmaları gerekir.
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Reklamcılar kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına ait reklam, tanıtım, halkla ilişkiler bölümlerinde, medya kuruluşlarında ve reklam ajanslarında çalışırlar. Çalışma ortamı çok hareketlidir. İşyeri genellikle ileri teknoloji iletişim araçları, reklam ve grafik tasarımına özgü bilgisayarlar ile donatılmış iyi aydınlatılmış, rahat ve temizdir. Çalışma saatleri tam gün olup, hafta sonu veya gece çalışmak, seyahat etmek gerekebilir. Reklamcı çalışırken mal ve hizmet tanıtımında bulunan firma sahipleri ve ilgili ünite yöneticileriyle, reklam ajansı sahip ve yöneticileriyle, araştırmacılar, senaristler, casting (oyuncu) ajansları, matbaacılarla, basın yayın kuruluşları, reklam birimleri personeliyle, anketörler, grafikerler, fotoğrafçılar ve çekimlerde stüdyo şefleri ile, meslektaşlarıyla iletişimde bulunur. Reklamcılık tek başına olduğu kadar grup halinde, işbirliği içinde çalışmayı da gerektirmektedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Reklamcılar, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının ”Halkla İlişkiler” bölümlerinde, reklam ajanslarında çalışabilirler.
Mal ve hizmetlerin çeşitlenmesi sonucu rekabetin artması, reklamcılık sektörüne büyük ölçüde gereksinim duyulmasına neden olmuştur. Bu nedenden ötürü, reklamcıların iş bulma olanakları oldukça yüksektir. Bayanların bu meslekte çalışma oranları yüksektir.
Reklamcılar eğitimleri süresince edindikleri bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını; fotoğrafçılık ve grafikerlik alanlarındaki çalışmalara yönlendirebilirler.
MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Bu mesleğin eğitimi üniversitelere bağlı fakültelerin “Reklamcılık”
bölümlerinde verilmektedir.
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Mesleğin eğitimine girebilmek için,
– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) “Reklamcılık” lisans programlarından biri için yeterli “Sözel-2 (SÖZ-2)” puan almak,
– Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) Tercih Bildirim Formunda “Reklamcılık” lisans programları ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Bu yüksek öğrenim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür, Alan/Kol/Bölüm mezunları ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sınavı sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedir.
Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğretim programlarını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

Anadolu Öğretmen Lisesi ve Öğretmen Liselerinin “Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür, , Sınıf Öğretmenliği ile “Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsü mezunları, bu alanda yüksek öğrenim görmek isterlerse, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedir.
Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı, Tasarım ve Basım Yayıncılık, Matbaacılık, Matbaacılık ve Baskı Teknikleri, Pazarlama / Pazarlama ve Satış, Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi, Parekendecilik ve Mağaza Yönetimi, Piyasa Araştırmaları ve Pazarlama, Piyasa Araştırmaları ve Reklamcılık, Satış ve Reklam Yönetimi, Satış Yönetimi, Reklamcılık Yönetimi, Bilgisayar Destekli Yayıncılık, e-Ticaret, İletişim ve Halkla İlişkiler, İnternet ile Pazarlama, Masaüstü Yayıncılık, Önlisans programlarından mezun olanların, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınava (DGS ) başvurup, başarılı olduklarında “Reklamcılık” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi;
– Liseden sonra 4 yıldır.
Eğitim süresince: Türk Dili ve Edebiyatı, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil gibi kültür dersleri verilmektedir.
Bunun yanı sıra eğitimin,
1. yılında: Kişiler Arası İletişim, Reklam Teorisi, Temel Fotoğrafçılık, Grafik Resim, Sosyal Yapı Analizleri,
2. yılında: İletişim ve Toplum, Sayfa Düzenlemesi, Tanıtım, Metin Yazarlığı, Fotoğraf,
3. yılında: Radyo-Televizyon, Medya Planlaması, Grafik Tasarımı, Piyasa Araştırması, Reklam Kampanyaları,
4. yılında: Reklam Filmi Yapım ve Yönetimi, Kamuoyu Araştırmaları, Grafik Resim ve Uygulama gibi meslek derslerine yer verilmektedir. Öğrenciler uygulamalı derslerin eğitimini okul bünyesindeki atölyeler ile çeşitli işletmelerde alırlar.
Eğitim süresince öğrencilere, reklam kampanyalarının düzenlenmesi, çeşitli sunum teknikleri, reklam yazarlığı ve ressamlığı ile benzeri konularda bilgi, beceri ve iş alışkanlıkları kazandırılır.
MESLEKTE İLERLEME
Lisans eğitiminden sonra alanlarında mastır (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler.
Reklamcılar; radyo, televizyon gibi yayın araçlarıyla veya basılı kaynakları tanıtım çalışmalarında uzmanlaşabilir, sadece konferans ve seminer düzenleme çalışmalarına ağırlık verebilir veya giyim, gıda gibi tek bir sektöre ait reklam kampanyaları hazırlama çalışmalarına yönelebilirler.
Anadolu İletişim Meslek Lisesi mezunları, reklamcılık alanında üniversite eğitimine yönelmek isterlerse ek puandan yararlanabilirler.

Reklamcılık alanında düzenlenen seminerlere katılarak mesleki gelişim sağlanabilmektedir.
BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Öğrenciler eğitimleri süresince çeşitli kurum ve kuruluşlardan sağlanan kredi ve burslardan faydalanabilirler.
Uygulamalı derslerin eğitimini işletmelerde yapan öğrencilere işletmeler tarafından uygun görülmesi halinde bir ücret ödenebilmektedir.
Reklamcı olarak ilk işe başlayanlar aylık asgari ücretin 2-3 katı civarında bir ücret alabilirler. Deneyim arttıkça uzmanlık alanları ve kampanya başarıları doğrultusunda ücrette, 3-4 kat artış olabilmektedir.
DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili eğitim kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here