İşkur Meslek Garantili Eğitim Kursları

İŞKUR meslek garantili kurslar geleceğine yatırım yaparken aynı zamanda işsiz kalmak istemeyenlerin dikkatini çekiyor. Kurslar hakkında merak edilen soruların cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz.
İŞKUR Meslek Garantili Eğitim Kursları
14 dk
Son güncellenme: 30/07/2020
Tüm Başlıklar

İŞKUR, işsizliğin azaltılması ve nitelikli işgücünün artırılması yönelik çalışmaları sayesinde ülkemizin toplumsal ve ekonomik gelişmesine katkıda bulunmaya devam ediyor. İŞKUR tarafından verilen meslek edindirme kurslarına katılan kişiler, ilgi duydukları ya da yetenekli oldukları meslek kollarından ücretsiz olarak eğitim alabiliyorlar. Kurum bünyesinde bireylerin nitelikleri ile uygun olacak şekilde, kendilerini geliştirmek istedikleri meslek dallarına yönelik kurslar veriliyor. 

İŞKUR tarafından verilen kurslar ile istihdamın artırılması, işsiz vatandaşlarımızın mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel kapsamlı grupların da iş gücü piyasalarına kazandırılması amaçlanıyor. Bu amaca yönelik olarak mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları, girişimcilik eğitim programları, toplum yararına programlar ile bunların dışında kalan kurs, program, özel uygulama ve projeler düzenlenebiliyor. 

İŞKUR’un 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri tarafından her il için ayrı ayrı İşgücü Piyasası İhtiyaç Analizleri yapılıyor. Ve her ilde en çok ihtiyaç duyulan mesleklerin hangileri olduğu tespit ediliyor. Bu mesleklerde kurs / program düzenlenmesi için de Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri tarafından Yıllık İşgücü Eğitim Planları hazırlanıyor.

İŞKUR tarafından sağlanan aktif işgücü hizmetlerinden yararlanmak isteyen kayıtlı işsizlere Çalışma ve İş Kurumu Müdürlükleri / Hizmet Merkezleri’nde görevli 4000 civarında iş ve meslek danışmanı tarafından danışmanlık hizmeti veriliyor. İş ve meslek danışmanları aracılığı ile sunulan bu hizmet sayesinde kayıtlı işsizler kendilerine en uygun kursa / programa katılma imkanına sahip oluyorlar.

İŞKUR’un Aktif İşgücü Programları Kapsamındaki Temel Faaliyetleri

 • Mesleki eğitim kursları,
 • Girişimcilik eğitim programları,
 • İşbaşı eğitim programları,
 • Toplum yararına programlardır.
 • Bunlara ek olarak İŞKUR tarafından;
 • Çalışanların mesleki eğitimi,
 • Özel politikalar ve uygulamalar,
 • Korumalı işyerleri projesi,
 • Engelli ve eski hükümlülere kendi işini kurma desteği,
 • Engelli bireylerin iş bulmasını sağlamaya yönelik destek teknolojilerine ilişkin projeler,
 • Engelli bireylerin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyum sağlayabilmesine ilişkin projeler,
 • Engelli bireylerin istihdam edilebilirliklerini artırmaya yönelik mesleki eğitim ve rehabilitasyon projeleri de yürütülüyor.

Mesleki Eğitim Kursları

İşgücü piyasaları tarafından ihtiyaç duyulan ve duyulma ihtimali bulunan tüm mesleklerde görev alabilecek işsizlerin niteliklerinin geliştirilip istihdam edilebilirliklerinin artırılması amacıyla düzenlenen meslek edindirme ve geliştirme kursları, mesleki eğitim kursları olarak adlandırılıyor. Mesleki eğitim kurslarının süresi en fazla 160 gün olarak uygulanabiliyor. Günlük 5 – 8 saat arası, haftada 6 gün olarak yapılan mesleki eğitim kurslarında yarım günlük tatiller de dahil olmak üzere dini, milli bayramlar ve resmî tatil günlerinde eğitim gerçekleştirilmiyor. 

Sanayi sektörü kapsamındaki mesleklerde düzenlenen mesleki eğitim kurslarına katılan ve bakmakla yükümlü olduğu 2 – 5 yaş arasında çocuğu olan kadın işsizlere kurs süresince aylık 400 TL bakım desteği sağlanıyor. 

Kursiyerlerin kurslara devam zorunluluğu bulunuyor. Ancak geçerli bir mazeret sunmaları durumunda yüklenicinin onayının da alınması koşulu ile yazılı olarak izin verilmesi söz konusu olabiliyor. Bununla birlikte izin sürelerinin, doktor raporu ile belgelendirilebilen en çok 5 günlük sağlık izni dışında, kursun süresinin onda birinden fazla olmaması gerekiyor. Aksi takdirde katılımcının kurs ile ilişkisi sona erdiriliyor. 

Hem Adalet Bakanlığı hem de sivil toplum kuruluşları ile yapılan işbirlikleri sonucunda, cezaevlerinde bulunan ancak tahliyelerine 3 yıldan daha az süre kalan hükümlülerin meslek edinmesini ve tahliye olduktan sonra istihdam edilmelerini kolaylaştırmak için de mesleki eğitim kursları düzenlenebiliyor.

İşbaşı Eğitim Programları

İŞKUR’a kayıtlı bulunan işsizlerin mesleki deneyim kazanmaları, teorik eğitim aldıkları mesleklerdeki uygulamayı da öğrenmeleri aynı zamanda çalışma ortamına da uyum sağlamaları amacına yönelik olarak İşbaşı Eğitim Programları düzenleniyor. Bu programa katılacak olan kayıtlı işsizler, işbaşı eğitimlerini alacakları işyerini kendileri bulabiliyorlar ya da İŞKUR’dan kendilerine bir işyeri bulmasını talep edebiliyorlar. Aynı şekilde işverenler de ihtiyaç duydukları vasıflara sahip katılımcı adaylarını kendileri bulabiliyor ya da katılımcı adayı bulunmasını İŞKUR’dan talep edebiliyorlar. Diğer eğitim programlarına kıyasla hem işçi hem işveren açısından oldukça farklı bir program olan İşbaşı Eğitim Programları’nda tam bir usta çırak ilişkisi ortamı oluşturuluyor. Katılımcıya işin öğretilmesine ait sorumluluk işverenin üzerine oluyor.

İşbaşı eğitim programlarının süresi sektöre göre değişiklik gösterebiliyor. Bilişim ve imalat sektörleri bünyesindeki işyerlerinde ve mesleklerde en çok 6 ay, diğer sektörlerde en çok 3 ay, muhabirlik ile ilgili olan mesleklerde İşbaşı Eğitim Programı en çok 9 ay sürüyor. Tehlikeli ve çok tehlikeli olarak sınıflandırılan mesleklerde ise MEB Hayat Boyu Öğrenme Modüllerinin asgari süresinden daha az olmayacak şekilde uygulanıyor.

Bulut bilişim, siber güvenlik, oyun geliştirme uzmanlığı ve kodlama gibi meslekler çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak tanımlanıyor. Bu kapsamda yer alan mesleklerde düzenlenecek olan işbaşı eğitim programları en fazla 9 ay oluyor.

Tüm ortaöğretim, yükseköğretim ve açık öğretim öğrencilerinin İşbaşı Eğitim Programı’na katılım hakkı bulunuyor. Bu program sayesinde iş arayan ancak yeterli tecrübelerinin olmaması nedeniyle iş bulamayan kişiler iş tecrübesi kazanıyor. Aynı zamanda işverenler de ihtiyaç duydukları iş gücünü kendileri yetiştirme imkânı buluyorlar. 

İsteğe bağlı olarak sigorta primlerini yatıran kişiler de İşbaşı Eğitim Programı’na katılabiliyorlar. Katılımcılara günlük 77,70 TL (öğrenciler için 58,27 TL, işsizlik ödeneği almaya devam edenler için 38,85 RL) zaruri gider ödemesi İŞKUR tarafından gerçekleştiriliyor. Ödemeler katılımcıya ait devam çizelgesinin işveren tarafından kuruma ibraz edilmiş olduğu tarihten itibaren en geç 10 iş günü içerisinde gerçekleştiriliyor.

İşverenlerin İşbaşı Eğitim Programı bünyesinde yer alabilmesi için en az iki sigortalı çalışanı bulunması ve kuruma kayıtlı olması gerekiyor. Kamu kurumu olmayan ve kamu kurumu teşkilatı içerisinde yer almayan tüm işverenlerin programa başvuru yapma hakkı bulunuyor. Bu program kapsamında işverenin % 50 istihdam taahhüdü vermesi durumunda işverenin toplam çalışan sayısının %30’unu aşmayacak sayıda kontenjan kullanılabiliyor. Katılımcıların mesleki deneyim kazanmasını sağlayacak ve İl Müdürlükleri tarafından uygun bulunmuş olan tüm meslekler için program düzenlenebiliyor. İşbaşı Eğitim Programı kapsamında, işverenler kendileri istedikleri takdirde sigorta yapmamaları koşulu ile katılımcılara ödeme yapabiliyorlar. Ayrıca bu ödemelerin en çok brüt asgari ücretin yarısına kadar olan kısmını vergi matrahından da düşebiliyorlar.

Girişimcilik Eğitim Programları

Girişimcilik eğitim programları, kuruma kayıtlı olan bireylerin kendi işlerini kurmalarına ve geliştirmelerine destek olunması amacıyla düzenleniyor. Bu program kapsamındaki temel seviye girişimcilik eğitimi, KOSGEB ile İŞKUR arasındaki Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi İşbirliği Protokolü kapsamındaki esaslar çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Eğitim programının bitiminde katılımcılara Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesi veriliyor. Girişimci adaylarının 32 saatlik bu eğitim programı aracılığı ile kendi iş fikirlerine yönelik iş planlarını hazırlamalarını sağlayacak bilgiyi ve deneyimi kazanmaları amaçlanıyor. Programa katılan kayıtlı işsizlere programa devam ettikleri her gün için 20 TL (5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında yer alan katılımcılar hariç olmak kaydıyla) ödeniyor. Ayrıca tüm katılımcıların iş kazası, meslek hastalığı ve genel sağlık sigortası primleri karşılanıyor. Girişimcilik eğitimlerine katılmak isteyen kişilerde herhangi bir mezuniyet şartı aranmıyor. Ayrıca çalışan ya da işsiz herkes bu programa katılabiliyor. Girişimcilik eğitim programından alınan sertifika, KOSGEB tarafından sağlanan Yeni Girişimcilik Desteği yürürlükte olduğu sürece geçerli oluyor.

Kendi İşini Kurma Projeleri

Engelli bireyler üretime katkıda bulunup öncelikle kendi geçimlerini sağlamak sonra da yeni istihdamlara aracılık etmek amacı ile İŞKUR’un resmi internet sitesindeki duyurular kısmında yayınlanan başvuru rehberine göre hazırladıkları projeleri Komisyon’a sunabiliyorlar. Bu kapsamda;

 • Kuruluş işlemleri desteği: En çok 3000 TL (işyerinin kuruluşu için yapılması gereken resmi işlemler, izinler, onaylar, ruhsat ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olarak)
 • İşletme gideri desteği: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 12 ay süre ile belge karşılığı olmak üzere su, elektrik, kira, ısınma, iletişim, tanıtım, kira gibi işletme giderlerinin % 60’ından fazla olmayacak şekilde yıllık toplamda en çok 11.000 TL
 • Kuruluş desteği: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 12 ay süre ile belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile doğrudan ilgili olan teçhizat, donanım, sarf malzeme, makine, yazılım, ara madde, ofis malzemesi gibi maliyetlere yönelik olarak vergiler dahil olmak üzere en çok 36.000 TL destek sağlanıyor.

Kendi işini kurmak isteyen engelli bireylere toplamda 50.000 TL destek sağlanan bu projede emekli olmayan engellilerin bizzat işlerinin başında olmaları ve çalışmaları amaçlanıyor. 

Bedensel, duygusal, zihinsel, ruhsal ya da sosyal yeteneklerini çeşitli oranlarla kaybettiği için iş gücünün en az %40’ından yoksun olduğu Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları ile belgelendirilebilen çalışabilir durumdaki engelliler bu destekten yararlanabiliyorlar. Ayrıca, bir yıldan daha uzun süreli olan bir suçtan ya da ceza süresine bakılmadan devlet memuru olmaya engel olacak bir suçtan hüküm giyip infaz kurumlarında cezasını tamamlayanlar, koşullu salıverilenler, ömür boyu kamu hizmetinden yasaklı bulunanlar, cezası ertelenenler, özel koşullarda belirlenmiş şartlarda dolayı istihdam imkanı bulamayanlar ve denetimli serbestlik kapsamında bulunan eski hükümlüler de belirli şartları yerine getirdikleri takdirde bu destekten yararlanmak için başvuruda bulunabiliyorlar. Aranılan şartlar;

 • 18 yaşını doldurmuş ve İŞKUR’a kayıtlı olmak,
 • Herhangi bir sebepten dolayı emekli olmamak,
 • Kendi üzerine kayıtlı aktif ya da pasif işyeri bulunmamak(proje başvuru rehberinin yayımlandığı tarih itibariyle proje konusu olan meslekte vergi kayı ya da terk mükellefi olmamak),
 • İşyerinin kurulacak olduğu ilin sınırları içerisinde ikamet etmek,
 • Girişimcilik eğitimi programı sertifikasını almaya hak kazanmış olmak,
 • Kurulacak olan iş ile ilgili olarak başka mevzuatlarda talep edilen; izin, sertifika, diploma ya da benzeri belgelere sahip olmak,    aranılan diğer şartları yerine getirebilmek.

Projeler yılda iki kez toplanan “Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyon” tarafından değerlendiriliyor. Yedi üyeden oluşan Komisyon’un başkanlığını İŞKUR Genel Müdürü yapıyor. 

Eski hükümlülere başvuruda bulundukları projenin onaylanması durumunda; Kuruluş Desteği kapsamında brüt asgari ücretin 15 katına kadar destek veriliyor. Bu destek işyerinin kuruluşu için gerekli olan makine ve teçhizat giderlerinin karşılanmasını hedefliyor.

Çalışanların Mesleki Eğitimi

İŞKUR işsizliğin önlenmesi ve istihdamın artırılmasının yanı sıra istihdamın korunmasını sağlamaya yönelik projeleri de hayata geçiriyor. Bu amaç doğrultusunda; çalışanların mesleki bilgilerinin ve becerilerinin geliştirilmesi aynı zamanda yeni teknolojilere uyum sağlamalarına yardımcı olunabilmesi için mesleki eğitim kursları düzenliyor.

İşyerinde bir mesleki eğitim kursunun açılması durumunda, işyerinin mevcut çalışanları mesleki bilgilerini ve becerilerini geliştirebilmek için bu kurslara katılım sağlayabiliyorlar. Bunun yanı sıra yalnızca çalışanlara yönelik mesleki eğitim kursları da düzenlenebiliyor. Bu kişiler de katıldıkları eğitim sonucunda sertifika alma hakkına sahip oluyorlar. 

Toplum Yararına Programlar

Bu programlar; işsizliğin yoğun olduğu dönemlerde ya da yerlerde, doğrudan ya da yüklenici aracılığı ile toplum yararına bir işin ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla uygulanıyor. Özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlıklarından ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyip işgücü piyasalarına uyumlarının sağlanması ve bu kişilere geçici gelir desteğinin sağlanması amaçlanıyor. 

Bu kapsamda katılımcılar 3 ayrı yöntem kullanılarak seçilebiliyor. Bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağını söz konusu programın niteliğine göre Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü belirliyor. Bu yöntemlerin ise noter kurası yöntemi, liste yöntemi ile yüzde seksen noter kurası yüzde yirmi liste yöntemi olduğu biliniyor.

İstihdamında güçlük çekilen gruplar ( kadınlar / 35 yaş üstü bireyler / engelliler / eski hükümlüler / terörle mücadele kapsamında malul sayılamayacak derecede yaralananlar) birinci liste, bunların dışında kalanlar ise ikinci liste olarak tasnif ediliyorlar. Bu gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması bulunmuyor. Birinci listedeki başvurular tamamlanmadan ikinci listeden başvuran bireyler yararlanıcı olamıyorlar.

Toplum Yararına Program katılımcılarına asgari ücret ile vergi ve sosyal güvenlik prim giderleri ödemeleri yapılıyor. Toplum Yararına Program uygulama süresi, her bir program için en fazla 9 ay olabiliyor. TYP; çevre temizliği, kamusal altyapıların yenilenmesi, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan resmi okullardan çevrenin düzenlenmesi, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan resmi okullarda bakım onarım temizlik işlerinin yapılması, restorasyon tarihi ve kültürel mirasın korunması, ağaçlandırma çalışmaları, park düzenlemeleri, vadilerin ve derelerin ıslahı, erozyon engelleme çalışmaları gibi alanlarda uygulanıyor. 

İŞKUR tarafından düzenlenen herhangi bir kurstan ya da programdan yararlanan kayıtsız işsizler, bunun üzerinden 6 ay geçmeden Toplum Yararına Program’a başvuramıyor. Ayrıca; geçerli bir mazereti olmadan TYP’den ayrılanlar ile kendi kusurundan dolayı programdan ilişiği kesilenler de son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmeden yeni bir TYP için başvuruda bulunamıyor. Yararlandığı TYP sona erdikten sonra kurumun niteliklerine uygun olarak teklif ettiği en az üç işi mazeretsiz olarak kabul etmeyenler de son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmeden yeni bir TYP’ye katılmayı talep edemiyorlar. Herhangi bir kursa ya da programa katılmama yönünde yaptırım uygulanmış olan kursiyerler ya da katılımcılar yatırım süresi boyunca TYP’den yararlanamıyorlar. Yine devam ettiği bir TYP’den mazeretli ya da mazeretsiz olarak ilişiği kesilen katılımcı aynı TYP’ye yeniden katılamıyor. TYP’den programın başlangıç tarihinden itibaren bir yıl içerisinde en çok 9 ay süre ile yararlanmak mümkün olabiliyor. Bu nedenle 9 ay bittikten sonra 3 ay beklendikten sonra yeni TYP’den yararlanılabiliyor.

Toplum Yararına Program’da; katılım şartları ve diğer tüm şartlara ilişkin bilgilerin ve belgelerin kontrolü yüklenicinin sorumluluğunda oluyor. Bu sorumluluğun yerine getirilmemesinden kaynaklanacak her türlü fazla ve yersiz ödeme yükleniciden yasal faizi ile birlikte tahsil edilebiliyor. Eğer yüklenici katılımcılar için vergi ve sosyal güvenliğe ilişkin ödemeleri ilgili kurumlara yapmazsa yükleniciye süreli ihtarda bulunuluyor. Verilen süre içerisinde ödeme yapılmazsa yüklenici kurum ile düzenlenmiş olan TYP sonlandırılıyor. Bu durumdaki yüklenicinin 36 ay süre ile bu yönetmelik kapsamında kurs ve program düzenleyemeyeceğine dair bir hüküm de bulunuyor. 

Sosyal Çalışma Programı

İŞKUR tarafından üniversite öğrencilerinin hem kamu kurumlarında toplumsal fayda sağlayabilecek işlerde çalışmalarına hem de mesleki niteliklerini geliştirebilmelerine yönelik programlar düzenleniyor ve bunlara Sosyal Çalışma Programı deniliyor. Bunlar arasında; doğanın korunması, kütüphanelerin bakımı ve düzeni, kültürel mirasın restorasyonu, korunması, tanıtılması ile kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi çalışmaları yer alıyor. Sosyal çalışma programları İŞKUR işbirliği ile kamu kurumlarında uygulanıyor. Sosyal çalışma programlarına; açık öğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç olmak üzere tüm yükseköğretim öğrencileri katılabiliyorlar. Bu programa vakıf ve devlet üniversite öğrencilerinin tümü başvurabiliyor. Ancak, 18 yaşını doldurmamış üniversite öğrencileri Sosyal Çalışma Programı’na katılamıyorlar. Bunun yanı sıra, Sosyal Çalışma Programı’na başvuru yaptığı tarihte ve / veya programın düzenlenmiş olduğu tarih aralığında bir başka işte çalışan, staj yapan ya da herhangi bir işyerinden kısa vadeli sigortalılık kollarından sigortalılığı bildirilmiş bulunan öğrenciler katılamıyorlar. Öğrenciler programa katılım sağlamış oldukları her gün için yaklaşık olarak 71 TL ödeme alabiliyorlar. Yine bu günler için emekliliğe etki eden sigortaları da dahil olmak üzere tüm sigorta primleri yatırılıyor. Yüklenici kurumun; devam takip çizelgeleri, SGK giriş bildirimleri gibi hal edişlere ilişkin belgeleri ve maaş bordrosunu katılım sağlanan ayı izleyen ayın yedinci gününe kadar Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne teslim etme yükümlülüğü bulunuyor. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü de belgelerin tesliminden itibaren yedi gün içerisinde incelemelerini tamamlıyor. Oluşan giderleri yüklenicinin hesabına aktarıyor. Ardından yüklenici kurum katılımcıların ödemelerini gerçekleştiriyor.

Başvurusu devam etmekte olan programlar, İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinde yayınlanıyor. Online kullanıcı girişi yapıldıktan sonra bu programların incelenmesi ve başvuruda bulunulması mümkün oluyor. Sosyal Çalışma Programı’nın İŞKUR’un internet sitesinde ilan edildiği tarihten başlamak üzere 4 gün başvuru süresi bulunuyor. Bu programlara başvurabilmek için İŞKUR’a kayıtlı olmak ve kaydın da aktif statüde olması gerekiyor. Öğrenciler yalnızca, ikamet ettikleri ya da öğrenim gördükleri illerde değil diledikleri ildeki sosyal çalışma programlarına başvuruda bulunabiliyorlar. Bir yaz dönemi boyunca her öğrencinin en çok 3 programa başvuru hakkı bulunuyor.

Sosyal Çalışma Programı’na dahil olan üniversite öğrenciler geçerli bir mazeret gösterdikleri takdirde programdan diledikleri zaman ayrılabiliyorlar. Geçerli mazeret kapsamında şu gerekçeler kabul ediliyor:

 • Bir işe girilmesi ya da bir staj programına başlanması ve bunun SGK kayıtları aracılığı ile teyit edilebilmesi,
 • Birinci derece yakınlardan birinin vefatı ya da sağlık raporu ile belgelenebilmek koşulu ile beş günü aşan hastalık hali,
 • Yetkili makamlar tarafından verilen belgelerle ispat edilebilen beş günü aşan tutukluluk ve / veya hükümlülük,
 • Yetkili makamlar tarafından verilen belgelerle ispat edilebilen ve katılımcının programa 5 günden fazla olacak şekilde katılımını engelleyen sel, yangın, deprem vb. olaylar,
 • Kişinin katılımcı olarak belirlenmiş bir programa katılmak için gereken Katılımcı Taahhütnamesini imzalamaması,
 • Kurumun ve yüklenicinin bilgisi dahilinde olsa da devamsızlık süresinin 5 günü aşması,
 • İller arası ikametgâh değişikliği yapılması ve bunun yetkili makamlar tarafından verilen belgelerle ispat edilebiliyor olması,
 • Programdan 1111 sayılı Askerlik Kanunu kapsamındaki zorunlu askerlik görevini yerine getirmek için sevk tarihi itibariyle ayrılması,
 • Öğrenimine devam ettiği bölümde derslerinin başlaması,
 • Sosyal Çalışma Programı devam ettiği esnada katılımcının öğrencilik durumunun sona ermesi,
 • Geçerli bir mazeret göstermeden programa devamsızlık yapan katılımcılara Sosyal Çalışma Programı da dahil olmak üzere İŞKUR tarafından düzenlenmekte olan tüm kurs ve programlara 24 ay süre ile katılamama yaptırımı uygulanıyor.

 

Mesleki Eğitim Kurslarına Katılım Şartları Nelerdir?

İŞKUR tarafından en fazla 160 gün olarak düzenlenen mesleki eğitim kurslarına katılmak isteyen kişilerin kurum tarafından belirlenen bazı şartları taşıması gerekiyor. Aranan şartlar şu şekilde belirtiliyor:

 • Kuruma kayıtlı ve 15 yaşını tamamlamış işsiz olmak,
 • Yetiştirileceği mesleğe uygun özellikleri taşıyor olmak,
 • İşverenin aradığı özel şartlar varsa bunlara sahip olmak,
 • İŞKUR tarafından sunulan iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden yararlanmış olmak,
 • Emeklilik hakkı kazanmamış olmak.
 • Yükseköğretim ve açık öğretimde öğrenci olan kişiler, eğitimlere katılıp istihdam edilmelerine engel bir durumun olmadığı öngörüldüğü takdirde söz konusu kurslara katılabiliyorlar.

İşsizlik ödeneği almaya devam eden kayıtlı işsizler ise asgari düzeyde son çalıştığı işin koşullarını sağlayan, kişisel kariyerlerine ve statülerine, eğitimlerine, yaşlarına ve sağlık koşullarına uygun bir eğitim olanağı sağlayan kurslardan ödenekleri kesilmeden yararlanabiliyorlar.

İŞKUR kurs ve programları İl Müdürlükleri tarafından düzenleniyor. İŞKUR’a kayıtlı olan işsizler internet üzerinden ön başvuru yapabiliyorlar. Ancak İl Müdürlüğü’ne şahsi olarak gidip iş ve meslek danışmanları ile görüşülmesi zorunluluğu bulunuyor. Kursa katılım şartlarına sahip olan kişiler, iş ve meslek danışmanının onayı ile kursa katılabiliyorlar.

Belgelendirme

İŞKUR bünyesinde düzenlenen kurslara katılan kişilere uluslararası düzeyde geçerliliği olan mesleki yeterlilik belgesi veriliyor. Bunun mümkün olmadığı durumlarda ise Milli Eğitim Bakanlığı ya da üniversite onaylı sertifika ya da kurs bitirme belgesi sunuluyor. 

Eğitimlerini tamamlayan kayıtlı işsizler, eğitimini almış oldukları mesleklere ya da açık iş durumuna göre özel sektördeki iş yerlerinde istihdam ediliyorlar. İŞKUR tarafından düzenlenmiş olan İşbaşı eğitim programlarına katılan ve eğitimi başarılı bir şekilde tamamlayabilen kişilere İşbaşı Eğitim Programı Sertifikası, girişimcilik eğitim programlarına katılan kişilere ise KOSGEB tarafından girişimcilere sunulan desteklerden yararlanma imkânı veren Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesi veriliyor.

İŞKUR Tarafından Karşılanan Giderler

İŞKUR tarafından düzenlenen faaliyetlere katılan kişilerden herhangi bir ücret ya da katkı payı alınmıyor. Ayrıca faaliyetlere ilişkin tüm giderler de İŞKUR tarafından karşılanıyor. Faaliyetlerden yararlanan kişilere de eğitim ya da katılım süresince yol ve yemek gibi zorunlu masrafların karşılanması amacına yönelik olarak günlük 20 TL ile 85 TL arasında ödemeler yapılıyor. Toplum yararına programlarda ise bu ödemeler asgari ücret düzeyinde gerçekleştiriliyor.

İŞKUR tarafından düzenlenen istihdam garantili kurslarda kursiyerlere günlük 40 TL, bu istihdam garantili kursun sanayi mesleğinde olması durumunda günlük 50 TL ödeme yapılıyor. İstihdam garantisiz kurslarda 30 TL, geleneksel meslek kapsamında açılan mesleki eğitim kurslarında ise 40 TL ödeme yapılıyor.

Kursiyerlere yapılan ödemeler ile ilgili işlemler İl Müdürlükleri tarafından gerçekleştiriliyor. Hak ediş ve kursiyer zaruri gider ödemeleri ile ilgili olarak yapılması gereken kontrol ve incelemeleri kurs sorumlusu yaparak ilgili birime ödeme yapılması için teslim ediyor. Ardından uygun bulunan ödemeler gerçekleştiriliyor.

İŞKUR’un düzenlediği mesleki eğitim kurslarına katılan kursiyerlerin kısa vadeli sigorta kollarından genel sağlık sigortası primleri ile iş kazası meslek hastalığı sigorta primleri ödeniyor. Bununla birlikte emekliliğe sayılan uzun vadeli sigorta kollarına ait ödeme yapılmıyor. 

x
Site deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Gizlilik ve Çerez Politikası sayfamızdan erişebilirsiniz.